logo
บริษัท วิเศษสิริ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ปั๊มลมสกรู SCREW Compressor

  ปั๊มลมสกรูสวอน SWAN SCREW AIR COMPRESSOR  เป็นปั๊มลมจากประเทศไต้หวัน โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศ เยอรมัน Germany ในชุดอัดอากาศ ปั๊มลมสกรูสวอนเป็นปั๊มที่ใช้งานง่าย,บำรุงรักษาง่าย,ราคาประหยัด
  ปั๊มลมสกรูไทเกอร์ TIGER SCREW AIR COMPRESSOR เป็นปั๊มลมสกรูจากประเทศไต้หวัน โดยได้มีการซื้อเทคโนโลยี ชุดหัวสกรู (AIR END) จากประเทศเยอรมันนีภายใต้แบรนด์ ROTORCOMP ซึ่งทำให้มั่นใจในคุณภาพสินค้า แต่ราคาไม่สูงมาก ทั้งยังหาอะไหล่ง่าย ราคาถูก เหมาะสมกับประเทศทางเอเชียเป็นอย่างยิ่ง
  ปั๊มลมสกรูฮิตาชิ HITACHI SCERW AIR COMPRESSOR เป็นปั๊มลมสกรูจากประเทศญี่ปุ่น Japan ซึ่งได้มีการพัฒนามาต่อเนื่องหลายปี ปัจจุบันพัฒนามาเป็นรุ่น Next Series ซึ่งจะทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน และ ได้ปริมาณลมที่เพิ่มขึ้น
  ปั๊มลมสกรูโซแม็กซ์ SOMAX SCREW AIR COMPRESSOR เป็นปั๊มลมสกรูจากประเทศไต้หวัน ซึ่งได้พัฒนาปั๊มลมให้เหมาะแก่การใช้งานในประเทศไทย ในเรื่อง อุณภูมิ ฝุ่น สภาพอากาศ ออกแบบให้มีการซ่อมบำรุงรักษาง่าย อะไหล่ไม่แพง ได้มีการออกแบบมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ คงทน
  ปั๊มลมกสรูเอสเซ้นซ์ ESSENCE SCREW AIR COMPRESSOR เป็นโรงงานผลิตปั๊มลมในเครือของฟูเช็ง FU SHENE โดยได้เข้าไปถือหุ้นใน EU AIR COMPRESSOR ของยุโรป เป็นปั๊มลมสกรูที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัดเหมาะสำหรับ EME อะไหล่หาง่าย ราคาถูก
แสดง 1-12 จาก 30 รายการ