logo
บริษัท วิเศษสิริ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

เครื่องเติมอากาศ ShinMaywa J JF JA JAF

เครื่องเติมอากาศ ShinMaywa J JF JA JAF


Submersible Ejector ShinMaywa

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

แบบ Auto Connection (J7505 JA152 JA222 JA372 JA552)

แบบ Free Standing (JF502 JAF152 JAF222 JAF372 JAF552)

Model รุ่น ( CVS502 CVC651 CVC801/2.2 CVC801/3.7 CVC1001)

แสดง 1-10 จาก 10 รายการ