logo
บริษัท วิเศษสิริ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

LINE FILTER

Main Line Filter  เมนไลน์ฟิลเตอร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบลมอัด เนื่องจากลมอัดที่ผลิตออกมาจะเกิดการควบแน่น และกลั่นตัวเป็นน้ำ ทำให้เกิดน้ำในถังพักลม ซึ่งเป็นเหล็ก เมื่อเหล็กโดนน้ำมาก ๆ เข้าก็จะเกิดปฏิกิริยาก่อให้เกิดสนิม ดังนั้นเมื่อเกิดสนิมๆ จะวิ่งออกมาปะปนกับลมที่ผลิตได้ ก่อให้เกิดปัญหากับระบบนิวเมติกซ์ คือ วาล์ว,กระบอกลม,สายลม,ข้อต่อ, ฯลฯ จะเกิดการสึกหรอ เพราะโดนสนิมที่ปะปนกับลมออกมาวิ่งด้วยความเร็วลมที่ผลิตได้ไปชนกับอุปกรณ์นิวเมติกซ์ ดังนั้น Main Line Filter มีหน้าที่ช่วยกรองละอองน้ำ,สนิม,น้ำมัน ก่อนเข้าระบบนิวเมติกซ์ ซึ่งมีความละเอียดถึง 3 ระดับ คือ 3 ไมครอน , 1 ไมครอน , 0.01 ไมครอน , เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในระบบลมควรติดตั้งถึง 3 ระดับ

แสดง 1-10 จาก 10 รายการ