logo
บริษัท วิเศษสิริ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ข้อมูลการชำระเงิน

ชำระเป็นเงินสด

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร