logo
บริษัท วิเศษสิริ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ม่านเหลืองพลาสติก

  ม่านริ้วพลาสติกใส ม่านริ้วพลาสติกใสกันกระแทก ม่านริ้วพลาสติกเหลืองใส ม่านริ้วพลาสติกเหลืองใสกันกระแทก ม่านริ้วพลาสติกใสทนเย็น ม่านริ้วพลาสติกใสทนเย็นกันกระแทก
 
  ม่านริ้วพลาสติก (PVC Strip Curtains) หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ม่านริ้ว” มีการใช้งานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี อย่างแพร่หลายใน โรงงานอุตสาหกรรม เพราะตัวแผ่นพลาสติกริ้วสามารถกันฝุ่นกันแมลงรบกวน กันเศษละอองต่าง ๆ ให้ไม่ฟุ้งกระจายออกนอกพื้นที่การทำงานและที่ใช้มากเป็นพิเศษคือ ใช้กั้นประตูทางเข้าออกช่องหรือประตู ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เป็นการประหยัดพลังงาน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้า ทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุเพราะตัวแผ่นพลาสติกริ้ว นี้มีความโปร่งใสทำให้มองเห็นด้านตรงข้าม เมื่อเวลาจะเข็นรถหรือมีรถผ่านช่องประตูก็จะเห็นอีกฝั่งจึงทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน


แสดง 1-6 จาก 6 รายการ